MARINA GRIBINČIKA

Komponiste Marina Gribinčika dzimusi 1966. gadā, Ukrainā. Mācījusies Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā, absolvējusi Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju. Ikdienā strādā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, kur māca topošajiem mūziķiem teorētiskos priekšmetus.

ARĒNAS mazajiem klausītājiem komponiste šogad piedāvā instrumentu darināšanas meistarklases.


 .