CLAYBIRD'S LULLABY
10/10 plkst. 18.00 Anglikāņu baznīcā

Koncertsaruna par mākslu un mūziku – par robežām un mūsdienu sabiedrību.

Programmā:
Santa Ratniece, kompozīcija

Piedalās:
Knute Vesters (Zviedrija), koncepts, zīmējumi
Vokālā grupa PUTNI
Sarmīte Sīle, lektore

 .